Cart

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Dane firmy:

Rou spółka cywilna

Oskar Piechowski, Karolina Rozpędowska, Iwona Piechowska.

 

Ul. Klonowa 42, Nowe Chrusty
97-221 Rokiciny

(Adres rejestracji, korespondencyjny i obsługi)

 

NIP: 773-247-51-72 REGON: 101844441

 

Konto bankowe:

 

ROU s.c.

 

mBank: 66 1140 2004 0000 3002 7536 5297

 

dalej nazywaną “Sprzedającym”

 

1. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

2. Ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie - złotówce - i są

cenami brutto (doliczony podatek vat). Ceny towarów natomiast, nie zawierają kosztu dostawy.

 

3. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokument sprzedaży (paragon bądź  faktura) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem (Poczta Polska lub kurier) na podany przez Klienta adres w formularzu zamówienia.

 

4. Umowa zostaje zawiązana z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie bankowym sprzedającego.

 

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu www.rou.sklep.pl

 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub w przypadku braku wpłaty należności za zamówienie na wskazane konto w terminie 7dni.

 

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadku uzasadniających wątpliwości co do prawidłowości danych adresowych podanych w procesie składania zamówienia lub braku możliwości kontaktu z kupującym.

 

8. Każdy klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub anulować złożone zamówienie pisząc na adres email sprzedającego kontakt@rou-sklep.pl

 

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:

 

Płatność z góry tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu.

 

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem mbank.

 

10. Oferta publikowana w sklepie internetowym www.rou.sklep.pl nie jest jednoznaczna ze stanem magazynowym sklepu.

 

11. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu dostępności poszczególnego produktu u producenta oraz wybranej formy dostawy. Szczegółowy termin realizacji określony w opisie produktu po wybraniu rozmiaru oaz w podsumowaniu procesu zamówienia.

 

12. W szczególnych wypadkach wysyłka towaru może opóźnić się powyżej terminu określonego w opisie. W takiej sytuacji klienta ma prawo do rezygnacji z złożonego zamówienia bez podania przyczyny.

 

13. W przypadku zamawiania produktów z różnym terminem dostępności, całe zamówienie będzie oczekiwało na skompletowanie. Na prośbę klienta zgłoszoną telefonicznie lub poprzez email wysłany na adres kontakt@rou-sklep.pl istnieje możliwość wysłania zamówienia w dwóch osobnych przesyłach.

 

14. Dokładny koszt dostawy określony jest w podczas procesu składania zamówienia oraz w jego podsumowaniu.

 

 

Wymiana towaru

 

1. Kupujący ma możliwość wymiany towaru, który nie nosi widocznych śladów użytkowania (możliwości zapoznania się z przedmiotem).

2. Kupujący ma możliwość wymiany towaru do dziesięciu dni od momenty odebrania przesyłki.

3. Koszt odesłania towaru na wymianę ponosi kupujący.

4. Sprzedający deklaruje darmową wysyłkę wymienianego towaru za pośrednictwem usług  Poczty Polskiej – list polecony priorytetowy.

5. Darmowa wymiana dotyczy tylko produktów wysyłanych na terytorium Polski.

6. Cena właściwa towaru na wymianę to cena widniejąca na dokumencie zakupu ( paragonie lub fakturze VAT ).

7. W przypadku wymiany na produkt o innej wartości, ceną właściwą produktu na wymianę  jest cena obowiązująca w dniu nadania paczki ( data stempla pocztowego).

8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

Zwrot

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania należy przesłać na adres Sprzedającego.

2. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

3. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty towaru widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT) w stanie nie zmienionym.

4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe.

5. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

6. Zwrotu towaru możliwy jest w przypadku gdy zwracany towar nie nosi widocznych śladów eksploatacji (możliwości zapoznania się z przedmiotem).

7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

Reklamacje

 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu braku dostępności), Rou zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

3. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Rou nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
4. W celu dokonania reklamacji, należy odesłać zakupiony towar, wraz z paragonem, na adres: Klonowa 42, Nowe Chrusty, 97-221 Rokiciny.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym, po wcześniejszym kontakcie telefoniczym, czy też mailowym, na podany przez klienta numer konta bankowego.

 

 

Ochrona danych osobowych

 

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

 

Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.